Badania ochroniarzy

Wykonujemy badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a także dla osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego

Co trzeba zrobić aby umówić się na badanie?

Należy zadzwonić pod jeden z poniższych numerów:

22 843 08 27
22 847 58 19
501 577 279

i umówić się na dogodny termin.

Co trzeba zabrać ze sobą na badanie psychologiczne?

  • Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).

W badaniu psychologicznym oceniamy:

  • poziom umysłowy
  • osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
  • poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej

Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.

Osoby posiadające licencję muszą wykonać jeszcze badania lekarskie. Współpracujemy z najlepszymi lekarzami posiadającymi odpowiednie uprawnienia.

Badanie psychologiczne kosztuje 150 złotych, a badanie lekarskie 300 złotych

§ 9. Maksymalne stawki opłat za badania lekarskie lub badania psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis i osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wynoszą 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.3)).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.